Araç üstü ekipman proje tip onay belgesi. Anıl Mühendislik Ankara da arayın. Oto proje çizimi.
Araç projesi, araç tadilat tip onay belgesi
Döviz Kurları
Hızlı İletişim
Römork Tip Onay Belgesi

Römork Tip Onay Belgesi / Tip Onay Belgesi
Römork Tip Onay (Yarı Römork Tam Römork Merkezi Dingili Römork)
RÖMORKLAR İÇİN ALINAN TİP ONAYI NEDİR VE NEDEN GEREKLİDİR...?
Ülkemizin Sanayisinde çok büyük bir önemi olan römork imalatları sanayimizin %40 oluşturmakta ağır sanayide çok önemli bir iç ve dış pazar oluşturmaktadır, fakat imalatçılarımızın bu ürünle ilgili olarak teknik ve ustalık becerisi fazla olmasına karşın dünya piyasasında marka olamamıştır. Kaliteli ürün üretmesine karşın imalatçılarımızın ürünleri diğer ülkelerin karşısında ucuz ve kalitesiz görülmektedir bu sebepten dolayı, römork imalatçılarımızın belgelendirme ve markalaşmaya önem vermesi gerekmekte ve bu konuda profesyonel yardım almaları gerekmektedir.
Birçok teknik servis olmasına karşı üretici firmalarımız bilgi alamamakta ve bir kısır döngü içine girmektedir, ayrıca teknik servisler ve kamu kurumlarından belge aldıktan sonra takibinin yapılmaması belge süresinin dolmasından dolayı mağdur duruma düşmektedirler.
Bu sebeplerden dolayı Römork Tip Onay belgelerinin alınması ve resmi kanunlar takip edilerek firmalarımızın ileriye doğru güvenle ilerlemeleri gerekmektedir.
Değerli Müşterimiz Size Daha Kaliteli ve Hızlı Hizmet Sunmak Amacı ile Alttaki Bilgiler Sizin Almak İstediğiniz Belgelere Yönlendirecektir. Tip Onay Kendi içinde farklı alanlara dağılır size kısa bir bilgi olarak :Römork Tip Onay Belgeleri de Kendi Aralarında 4-Kısma Ayrılmaktadır:
a- Yarı Römork Tip Onay Belgesi
b- Tam Römork Tip Onay Belgesi
c- Merkezi Dingili Römork Tip Onay Belgesi
d- Low Bed Tip Onay BelgesiYarı Römork Tip Onay Belgesi
Değerli Firma sahibi Yarı Römork Tip onay belgesi sektörde en çok alınan ve talep gören bir belgedir, biz bu çalışma da size daha uygun bir belgelendirme öneriyoruz. Biz anıl araç proje olarak öncelikle sizi düşünüyoruz bu tip imalatlarda sizden test kuruluşuna göre imalat yapmanız yönünde uyarıyoruz.Bir imalatla sizin Tip Onay belgenize çok gövde eklemeniz mümkündür 9500.mm bir imalatla size 13600.mm imalat belgesi alınabilir ayrıca tüm üst yapıları da ekleyebiliriz lütfen anıl arac proje ile iletişime geçiniz.

Tüm Tip Onaylar için belge çıkarma süreçleri
1.Yapılacak olan İmalat veya Tadilatın hazırlanması
2.Belirlenen Direktiflere göre projenin hazırlanması
3.Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Test kuruluşuna Yönlendirme yazısı alınması
4.Test kuruluşunun talep ettiği dokümanların ve evrakların hazırlanması
5.Testlerin yapılması
6.Sanayi ve Ticaret Bakanlığına Aksam onaylarının sunulması
7.Sanayi ve Ticaret Bakanlığına Tip Onay Başvurusu
8.Seri tadilatlar için TSE ye Seri Tadilat Tip Onay Başvurusu

Ortalama Süreç 60 iş günüdür
Yapılan Yarı Römorkların Tüm Üst Yapıları
1.Yarı Römork
2.Tankerli Yarı Römork
3.Damperli Yarı Römork
4.Açık Kasa Yarı Römork
5.Kapalı Kasa Yarı Römork
6.Frigorifikli Yarı Römork
7.Özel Amaçlı Yarı Römork


Motorlu Araçlar Ve Römorkları Tip Onayı İşlemi İçin İstenen Belgeler
1.İmalatçı veya İthalatçı firma
2.Tip onayı başvuru dilekçesi
3.Firma yetkililerine ait imza sirküleri (Noter onaylı)
4.Yetkili mühendisin “Mühendis Yetki Belgesi” (Onaylı Sureti)
5.Yetkili mühendisin imza beyanı (Noter onaylı)
6.Firma ile mühendis arasında yapılan yetkilendirme sözleşmesi (firma onaylı suret)
(Eğer yetkili mühendis firmada çalışıyorsa, firmanın mühendisi yetkilendirdiğine dair beyanı)
7.Firmanın Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi örneği
8.Kalite sistem belgesi (mecburi ve çalışacak)

DİKKAT: Ayrıca
1.Kullanılan Dingillerin Ce Belgesi
2.Kullanılan King Pim E Belgesi
3.Kullanılan Aydınlatmaların E Belgesi
4.Kullanılan Lastiklerin E Belgesi
5.Kullanılan Fren Sisteminin E Belgesi
Ve Bayisinden Alınan Fren Sistemi
Ve Dingil Körük Ortak Raporu İmalatçı Firma Adına Çıkartılır
6.Tampon Testi İçin Hidrolik Baskı Düzeneği
7.Fren Testi İçin Gerekli Alan ( Uzun Ve Temiz Bir Yol )
8.Marka Tescil
9.Kapasite Raporu
10.Wın Numarası (Uluslar Arası Şasi No)


İstenen Test ve Yönetmelikler
Römorklar Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/At) Römorklar İçin İstenen Direktifler
Madde Konu Direktif O2 O3 O4 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tebliği
3 Yakıt depoları/arka koruma tertibatları 70/221/AT X X X ZORUNLU
4 Arka tescil plakası yeri 70/222/AT A+R A+R A+R ZORUNLU
9 Frenleme 71/320/AT X X X ZORUNLU
10 Radyo Parazitleri (elektromanyetik uyumluluk) 72/245/AT X X X ZORUNLU
18 Zorunlu etiketler 76/114/AT X X X ZORUNLU
20 Aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının yerleştirilmesi 76/756/AT A+N A+N A+N ZORUNLU
42 Yan koruma 89/297/AT . X X O3 ve O4 ZORUNLU
43 Paçalık sistemleri 91/226/AT . X X O3 ve O4 ZORUNLU
46 Lastikler 92/23/AT X X X ZORUNLU
48 Kütleler ve boyutlar (44’üncü sırada belirtilenin dışındaki araçlar) 97/27/AT X X X ZORUNLU
50 Bağlantı tertibatları 94/20/AT X X X ZORUNLUTam Römork Tip Onay Belgesi
Değerli Firma sahibi Yarı Römork Tip onay belgesi sektörde en çok alınan ve talep gören bir belgedir, biz bu çalışma da size daha uygun bir belgelendirme öneriyoruz.  bu tip imalatlarda sizden test kuruluşuna göre imalat yapmanız yönünde uyarıyoruz.Bir imalatla sizin Tip Onay belgenize çok gövde eklemeniz mümkündür 9500.mm bir imalatla size 13600.mm imalat belgesi alınabilir ayrıca tüm üst yapıları da ekleyebiliriz lütfen  iletişime geçiniz.

Tüm Tip Onaylar için belge çıkarma süreçleri
1.Yapılacak olan İmalat veya Tadilatın hazırlanması
2.Belirlenen Direktiflere göre projenin hazırlanması
3.Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Test kuruluşuna Yönlendirme yazısı alınması
4.Test kuruluşunun talep ettiği dokümanların ve evrakların hazırlanması
5.Testlerin yapılması
6.Sanayi ve Ticaret Bakanlığına Aksam onaylarının sunulması
7.Sanayi ve Ticaret Bakanlığına Tip Onay Başvurusu
8.Seri tadilatlar için TSE ye Seri Tadilat Tip Onay Başvurusu

Ortalama Süreç 60 iş günüdür
Yapılan Yarı Römorkların Tüm Üst Yapıları
1.Yarı Römork
2.Tankerli Yarı Römork
3.Damperli Yarı Römork
4.Açık Kasa Yarı Römork
5.Kapalı Kasa Yarı Römork
6.Frigorifikli Yarı Römork
7.Özel Amaçlı Yarı Römork


Motorlu Araçlar Ve Römorkları Tip Onayı İşlemi İçin İstenen Belgeler
1.İmalatçı veya İthalatçı firma
2.Tip onayı başvuru dilekçesi
3.Firma yetkililerine ait imza sirküleri (Noter onaylı)
4.Yetkili mühendisin “Mühendis Yetki Belgesi” (Onaylı Sureti)
5.Yetkili mühendisin imza beyanı (Noter onaylı)
6.Firma ile mühendis arasında yapılan yetkilendirme sözleşmesi (firma onaylı suret)
(Eğer yetkili mühendis firmada çalışıyorsa, firmanın mühendisi yetkilendirdiğine dair beyanı)
7.Firmanın Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi örneği
8.Kalite sistem belgesi (mecburi ve çalışacak)

DİKKAT: Ayrıca
1.Kullanılan Dingillerin Ce Belgesi
2.Kullanılan King Pim E Belgesi
3.Kullanılan Aydınlatmaların E Belgesi
4.Kullanılan Lastiklerin E Belgesi
5.Kullanılan Fren Sisteminin E Belgesi
Ve Bayisinden Alınan Fren Sistemi
Ve Dingil Körük Ortak Raporu İmalatçı Firma Adına Çıkartılır
6.Tampon Testi İçin Hidrolik Baskı Düzeneği
7.Fren Testi İçin Gerekli Alan ( Uzun Ve Temiz Bir Yol )
8.Marka Tescil
9.Kapasite Raporu
10.Wın Numarası (Uluslar Arası Şasi No)


İstenen Test ve Yönetmelikler
Römorklar Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/At) Römorklar İçin İstenen Direktifler
Madde Konu Direktif O2 O3 O4 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tebliği
3 Yakıt depoları/arka koruma tertibatları 70/221/AT X X X ZORUNLU
4 Arka tescil plakası yeri 70/222/AT A+R A+R A+R ZORUNLU
9 Frenleme 71/320/AT X X X ZORUNLU
10 Radyo Parazitleri (elektromanyetik uyumluluk) 72/245/AT X X X ZORUNLU
18 Zorunlu etiketler 76/114/AT X X X ZORUNLU
20 Aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının yerleştirilmesi 76/756/AT A+N A+N A+N ZORUNLU
42 Yan koruma 89/297/AT . X X O3 ve O4 ZORUNLU
43 Paçalık sistemleri 91/226/AT . X X O3 ve O4 ZORUNLU
46 Lastikler 92/23/AT X X X ZORUNLU
48 Kütleler ve boyutlar (44’üncü sırada belirtilenin dışındaki araçlar) 97/27/AT X X X ZORUNLU
50 Bağlantı tertibatları 94/20/AT X X X ZORUNLUMerkezi Dingili Römork Tip Onay Belgesi
Değerli Firma sahibi Merkezi Dingili Römork Tip onay belgesi sektörde talep gören ve birçok imalatçımızda olmayan bir belgedir, birçok bölgede Kamyon Römorku adında bilinen bu belge genellikle piyasada yasal olmamasına rağmen Tarım Römorkları için alınmış belgeler veya belgesiz olarak kullanılmaktadır. Bu çalışma da size daha uygun bir belgelendirme öneriyoruz, Bunlar nelerdir: Bu Sınıf Römorklar; O1,O2,O3 ve O4 sınıflara ayrılmaktadır,  bu tip imalatlarda sizden test kuruluşuna göre imalat yapmanız yönünde uyarıyoruz. Bir imalatla sizin Tip Onay belgenize çok gövde eklemeniz mümkündür, O3 sınıfı bir imalatla size O2 sınıfı imalat belgesi alınabilir ayrıca tüm üst yapıları da ekleyebiliriz lütfen  iletişime geçiniz.

Tüm Tip Onaylar için belge çıkarma süreçleri
1.Yapılacak olan İmalat veya Tadilatın hazırlanması
2.Belirlenen Direktiflere göre projenin hazırlanması
3.Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Test kuruluşuna Yönlendirme yazısı alınması
4.Test kuruluşunun talep ettiği dokümanların ve evrakların hazırlanması
5.Testlerin yapılması
6.Sanayi ve Ticaret Bakanlığına Aksam onaylarının sunulması
7.Sanayi ve Ticaret Bakanlığına Tip Onay Başvurusu
8.Seri tadilatlar için TSE ye Seri Tadilat Tip Onay Başvurusu

Ortalama Süreç 60 iş günüdür
Yapılan Merkezi Dingili Tüm Üst Yapıları
1.Kamyon Römorku merkezi dingilli römork
2.Tankerli Kamyon Römorku
3.Damperli Kamyon Römorku
4.Açık Kasa Kamyon Römorku
5.Kapalı Kasa Kamyon Römorku
6.Frigorifikli Kamyon Römorku
7.Özel Amaçlı Kamyon Römorku
8.Tekne Taşıma Römorku
9.Jenaratör Römorku


Motorlu Araçlar Ve Römorkları Tip Onayı İşlemi İçin İstenen Belgeler
1.İmalatçı veya İthalatçı firma
2.Tip onayı başvuru dilekçesi
3.Firma yetkililerine ait imza sirküleri (Noter onaylı)
4.Yetkili mühendisin “Mühendis Yetki Belgesi” (Onaylı Sureti)
5.Yetkili mühendisin imza beyanı (Noter onaylı)
6.Firma ile mühendis arasında yapılan yetkilendirme sözleşmesi (firma onaylı suret)
(Eğer yetkili mühendis firmada çalışıyorsa, firmanın mühendisi yetkilendirdiğine dair beyanı)
7.Firmanın Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi örneği
8.Kalite sistem belgesi (mecburi ve çalışacak)

DİKKAT: Ayrıca
1.Kullanılan Dingillerin Ce Belgesi
2.Kullanılan King Pim E Belgesi
3.Kullanılan Aydınlatmaların E Belgesi
4.Kullanılan Lastiklerin E Belgesi
5.Kullanılan Fren Sisteminin E Belgesi
Ve Bayisinden Alınan Fren Sistemi
Ve Dingil Körük Ortak Raporu İmalatçı Firma Adına Çıkartılır
6.Tampon Testi İçin Hidrolik Baskı Düzeneği
7.Fren Testi İçin Gerekli Alan ( Uzun Ve Temiz Bir Yol )
8.Marka Tescil
9.Kapasite Raporu
10.Wın Numarası (Uluslar Arası Şasi No)


İstenen Test ve Yönetmelikler
Römorklar Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/At) Römorklar İçin İstenen Direktifler
Madde Konu Direktif O2 O3 O4 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tebliği
3 Yakıt depoları/arka koruma tertibatları 70/221/AT X X X ZORUNLU
4 Arka tescil plakası yeri 70/222/AT A+R A+R A+R ZORUNLU
9 Frenleme 71/320/AT X X X ZORUNLU
10 Radyo Parazitleri (elektromanyetik uyumluluk) 72/245/AT X X X ZORUNLU
18 Zorunlu etiketler 76/114/AT X X X ZORUNLU
20 Aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının yerleştirilmesi 76/756/AT A+N A+N A+N ZORUNLU
42 Yan koruma 89/297/AT . X X O3 ve O4 ZORUNLU
43 Paçalık sistemleri 91/226/AT . X X O3 ve O4 ZORUNLU
46 Lastikler 92/23/AT X X X ZORUNLU
48 Kütleler ve boyutlar (44’üncü sırada belirtilenin dışındaki araçlar) 97/27/AT X X X ZORUNLU
50 Bağlantı tertibatları 94/20/AT X X X ZORUNLULow Bed Tip Onay Belgesi
Değerli Firma sahibi LowBed Tip onay belgesi sektörde talep gören ve birçok imalatçımızda olmayan bir belgedir. Tonajlı yük taşımacılığında ve bölünemez yük taşıması amacı ile kullanılan bu araçlar için alınacak belgede, size daha uygun bir belgelendirme öneriyoruz. Bunlar nelerdir: Bu Sınıf Römorklar O4 sınıfı taşıtlardır  bu tip imalatlarda sizden test kuruluşuna göre imalat yapmanız yönünde uyarıyoruz. Bir imalatla sizin Tip Onay belgenize çok gövde eklemeniz mümkündür olmamaktadır, tüm yapılar ve dingil yerleşiminde gövdelerin hepsi istenmektedir fakat genelde tercih edilmemesine karşın her gövdede tüm üst yapıları da ve dingil yapısı ve sayısına göre 1 imalatla bir çok tip ekleyebiliriz lütfen iletişime geçiniz.

Tüm Tip Onaylar için belge çıkarma süreçleri
1.Yapılacak olan İmalat veya Tadilatın hazırlanması
2.Belirlenen Direktiflere göre projenin hazırlanması
3.Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Test kuruluşuna Yönlendirme yazısı alınması
4.Test kuruluşunun talep ettiği dokümanların ve evrakların hazırlanması
5.Testlerin yapılması
6.Sanayi ve Ticaret Bakanlığına Aksam onaylarının sunulması
7.Sanayi ve Ticaret Bakanlığına Tip Onay Başvurusu
8.Seri tadilatlar için TSE ye Seri Tadilat Tip Onay Başvurusu

Ortalama Süreç 60 iş günüdür
Yapılan Low Bet Yarı Römorkların Tüm Üst Yapıları

1.Kapaklı Low Bet
2.Low bet
3.Bu tür araçlarda dingil sayısı önemlidir


Motorlu Araçlar Ve Römorkları Tip Onayı İşlemi İçin İstenen Belgeler
1.İmalatçı veya İthalatçı firma
2.Tip onayı başvuru dilekçesi
3.Firma yetkililerine ait imza sirküleri (Noter onaylı)
4.Yetkili mühendisin “Mühendis Yetki Belgesi” (Onaylı Sureti)
5.Yetkili mühendisin imza beyanı (Noter onaylı)
6.Firma ile mühendis arasında yapılan yetkilendirme sözleşmesi (firma onaylı suret)
(Eğer yetkili mühendis firmada çalışıyorsa, firmanın mühendisi yetkilendirdiğine dair beyanı)
7.Firmanın Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi örneği
8.Kalite sistem belgesi (mecburi ve çalışacak)

DİKKAT: Ayrıca
1.Kullanılan Dingillerin Ce Belgesi
2.Kullanılan King Pim E Belgesi
3.Kullanılan Aydınlatmaların E Belgesi
4.Kullanılan Lastiklerin E Belgesi
5.Kullanılan Fren Sisteminin E Belgesi
Ve Bayisinden Alınan Fren Sistemi
Ve Dingil Körük Ortak Raporu İmalatçı Firma Adına Çıkartılır
6.Tampon Testi İçin Hidrolik Baskı Düzeneği
7.Fren Testi İçin Gerekli Alan ( Uzun Ve Temiz Bir Yol )
8.Marka Tescil
9.Kapasite Raporu
10.Wın Numarası (Uluslar Arası Şasi No)


İstenen Test ve Yönetmelikler
Römorklar Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/At) Römorklar İçin İstenen Direktifler
Madde Konu Direktif O2 O3 O4 SANAYİ TİCARET BAKANLIG TEBLİĞ
3 Yakıt depoları/arka koruma tertibatları 70/221/AT X X X ZORUNLU
4 Arka tescil plakası yeri 70/222/AT A+R A+R A+R ZORUNLU
9 Frenleme 71/320/AT X X X ZORUNLU
10 Radyo Parazitleri (elektromanyetik uyumluluk) 72/245/AT X X X ZORUNLU
18 Zorunlu etiketler 76/114/AT X X X ZORUNLU
20 Aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının yerleştirilmesi 76/756/AT A+N A+N A+N ZORUNLU
42 Yan koruma 89/297/AT . X X O3 ve O4 ZORUNLU
43 Paçalık sistemleri 91/226/AT . X X O3 ve O4 ZORUNLU
46 Lastikler 92/23/AT X X X ZORUNLU
48 Kütleler ve boyutlar (44’üncü sırada belirtilenin dışındaki araçlar) 97/27/AT X X X ZORUNLU
50 Bağlantı tertibatları 94/20/AT X X X ZORUNLUDorse Tip Onay Belgesi
Dorse Tip Onay Belgesi ve Treyler Tip Onay Belgesi ile ilgili bilgileri a) ve d) Maddelerinde bulabilirsiniz

1- Römork Tip onay (Yarı Römork Tam Römork Merkezi Dingili Römork)
a- Yarı Römork Tip Onay Belgesi
b- Tam Römork Tip Onay Belgesi
c- Merkezi Dingili Römork Tip Onay Belgesi
d- Low Bed Tip Onay BelgesiTreyler Tip Onay Belgesi
Treyler Tip Onay Belgesi ve Dorse Tip Onay Belgesi ile ilgili bilgileri a) ve d) Maddelerinde bulabilirsiniz

1- Römork Tip onay (Yarı Römork Tam Römork Merkezi Dingili Römork)
a- Yarı Römork Tip Onay Belgesi
b- Tam Römork Tip Onay Belgesi
c- Merkezi Dingili Römork Tip Onay Belgesi
d- Low Bed Tip Onay BelgesiSemi Treyler Tip Onay Belgesi
Semi Treyler Tip Onay Belgesi ve Dorse Tip Onay Belgesi ile ilgili bilgileri a) ve d) Maddelerinde bulabilirsiniz

1- Römork Tip onay (Yarı Römork Tam Römork Merkezi Dingili Römork)
a- Yarı Römork Tip Onay Belgesi
b- Tam Römork Tip Onay Belgesi
c- Merkezi Dingili Römork Tip Onay Belgesi
d- Low Bed Tip Onay Belgesi


 

Tüm araç üstü proje çizimi, tip onay belgesi Türkiye nin her yerine Ankara da ANIL MÜHENDİSLİK arayın detaylı bilgi verelim.
Hakkımızda   |  Motorlu Araçların Tip Onayı   |  Tip Onay Belgesi   |  Römork Tip Onay Belgesi   |  Araç Üstü Ekipman   |  Referanslarımız   |  Seri İmalat
Seri Tadilat Tip Onay Belgeleri   |  ARAÇ PROJESİ   |  İLETİŞİM   |  Duyurular   |  RSS

© 2011 Anıl Mühendislik | Araç Proje Ofisi | | Ulus-ANKARA - Tüm Hakları Saklıdır.