Araç üstü ekipman proje tip onay belgesi. Anıl Mühendislik Ankara da arayın. Oto proje çizimi.
Araç projesi, araç tadilat tip onay belgesi
Döviz Kurları
Hızlı İletişim
ARAÇ PROJESİ

Araç Projesi
Her Türlü Araç Tadilat Proje ve Projelendirme (A.İ.T.M.) (Araç İmal Tadilat Montaj)
ARAÇ PROJE NEDİR VE NASIL YAPILIR...?
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ulusal mevzuat kapsamında yetkilendirilmiş olduğu TSE (Türk Standartları Enstidüsü)nin otomobil kamyonet kamyon ahşap kasa açık sac kasa tente korkuluk kapalı sac kasa kapak ilavesi damper kasa meşrubat kasa tüp kasa akaryakıt tanker arasöz vidanjör kupa tadilatı şasi tadilatı aktarma organları tadilatı frigorifikli kasa kullanma suyu tankeri sıkıştırmasız çöp kasası kurs otosu çeki demiri ilavesi vinç tadilatı gıda tankeri çekiciye tadilat ilaçlama tankeri çekiciden kamyona tadilat itfaiye aracı transmikser beton pompası kanal açıcı kimyevi madde tankeri silo aracı içme suyu tankeri sıkıştırmalı çöp kasası jeneratör minibüs otobüs (15-26 yolcu arası) otobüs ( 26 yolcudan fazla ) lastik tekerlekli traktör yarı römork çekicisi römork çekicisi yarı römork her türlü motor sınırlı tadilat bildirimi her türlü aracın münferit araç uygunluk lastik tekerlekli tarım römorku ve okul taşıtı halk otobüsü koltuk sökümü koltuk ilavesi dingil montesi dingil sökümü kara yolları uygunluk belgesi ithal araç uygunluk belgesi gibi benzeri tadilatların münferit olarak projelendirlmesine denir.

Bu projelendirme aşağıda verilen evrakların temini ve tadilat yapılacak aracın ölçü ağırlık gibi bilgileri alınarak

1. PROJENİN HAZIRLANMASI
2. MAKİNE MÜHENDİSLER ODASI VİZESİ
3. TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ ONAYI

Sürecinden geçerek iş sahibine teslim edilir.

Araç Proje Münferit Tadilatlar için İstenen Genel belgeler...?
1- Araç bilgilerinin eksiksiz verilmesi (en boy yükseklik yapılan tadilin iç ve dış yapısı)
2- Ruhsat veya Teknik Belge ve Fatura Aslı
3- Satış yapılmış araçlarda Satış Senedi ve Geçici Trafik belgesi
4- Karayolları uygunluk (KUB) belgesi için Şahadetname ve Faturası
5- Motor tadilatlarında Motorun faturası veya satış senedi garantiden değişimlerde gümrük evrakları
6- Şasi tadilatlarında şasiyi değiştiren firmanın yetki belgesi
7- Tadilatı Yapan Firmanın Kaşesi ve İmzası (İmza sirküsü)
8- Makine Mühendisler Odası vizesi
9- Türk Standartları Enstitüsü onayı
10- Mühendislik Firmasının veya Tadilatı yapan firmanın proje faturasıOkul Taşıtı Projeleri / Servis Aracı Projesi
Okul Taşıtı Projeleriniz Gerekli Şartlar Yerine Getirildiğinde Onaylanacaktır

1- Aracınızın ön ve arka kısmına kameralar ve iç kısma ekran takılacak
2- Aynalar ön ve arka kısmı görecek şekilde ayarlanmalıdır
3- Dur işaret ve yazıları uygun şekilde takılmalı veya yapılmalı
4- Sesli ikaz ve işaretler olmalı
5- Otomatik kapı olmalı
6- Araç TSE uzmanları tarafından incelenecektir
7- Tüm bu ekipmanlar e ve CE belgeli olmalıdır

TSE 22/02/2011 Tamimine göre

1. Okul Servis Aracı Tadilatı
2. Proje raporu
3. Münferit Araç Uygunluk Belgesi (AİTM Ek V/A3)
4. Araca ait, tescile esas belge veya tescil belgesinin aslı yada bu belgelerin noter tasdikli sureti. (Sıfır araçlarda orijinal uygunluk belgesi görülecek)
5. Proje hesap özetleri (A,B,C formları)
6. M1 kategorisi araçların güç kumandalı kapılarında 2001/85/AT Yönetmeliğinin Ek I‟inin Madde 7.6.5 şartları aranır.
7. Koltuk, koltuk bağlantıları ve emniyet kemerleri bakımından araçlar Ek VII 1.15, 1.19 ve 1.31 hükümlerine uygun olmalıdır. Öğrenciler boyları ve ağırlıklarına uygun emniyet kemerleri (ayarlı) veya diğer bağlantı sistemleri ile bağlanmalıdır.
8. Koltuk mukavemeti (74/408/AT) Tadilattan etkilendi mi? Hayır ( ) Evet ( )
9. Emniyet kemeri bağlantıları (76/115/AT) Tadilattan etkilendi mi? Hayır ( ) Evet ( )
10. Emniyet kemerleri (77/541/AT) Tadilattan etkilendi mi? Hayır ( ) Evet ( )
11. Okul araçlarında taşınan çocuklar için ağırlık (el bagajı dâhil) 50 Kg alınabilir. Bu durumda, araçlar için ayrıca normal yolcu sayısı hesaplanır ve 2001/85/AT Yönetmeliğine uygun şekilde, hem normal yolcu adedi, hem de öğrenci adedi etiketlendirilerek araç içerisinde gösterilir.
12. Ek XII madde 4.6‟ya uygunluğu yetkili teknik servisler tarafından bir rapor ile tevsik edilmelidir.
13. Motorlu araçların Dolaylı görüş cihazları (2005/27/AT ile değişik 2003/97/AT)
14. Araçta geri vites lambaları ile birlikte çalışacak sesli ikaz sistemi bulunmalıdır. Sonradan takılan cihazlar Radyo Parazitleri (elektromanyetik uyumluluk) 72/245/AT son seviyesi veya ECE-R10 son seviyesine uygun olduğu teknik servis raporu ile tevsik edilmeli veya 24.10.2007 tarih ve 26680 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanan Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2004/108/AT)‟ne göre CE işareti taşımalıdır.
15. Acil çıkışlar flüoresan malzeme ile işaret edilmelidir.
16. Yük dağılım ve koltuk yerleşimi
17. Temel Araç Üreticisi Uygunluk Belgesi
18. Tadilatçı Firma Yetkilisi İmza Sirküleri
19. Mühendis Yetki Belgesi
20. Mühendis SMM Belgesi
21. Mühendis İmza Sirküleri
22. Ücret Dekontu
23. NOTLAR:
a) Tadilattan dolayı tip onayı düşen sistemler için bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek VII‟deki ilgili maddelerdebelirtilen şartlar aranır.
b) M kategorisi araçlarda, M1 kategorisi hariç olmak üzere, belirtilen muafiyet ve diğer hususlar dikkatealınarak 2001/85/AT Yönetmeliği şartlarını sağlayan araçlar okul servis aracı olarak imal/tadil edilir.
c) 13.02.2009 tarihinden önce imal edilmiş M2 ve M3 kategorisi Sınıf B, Sınıf III ve ayakta yolcu taşınmayan Sınıf II araçlar ve 74/408/AT, 76/115/AT, 77/541/AT ve 2001/85/AT yönetmeliğine göre Tip Onayları mevcut 13.02.2010 tarihinden sonra imal edilmiş, M2 ve M3 kategorisi Sınıf B, Sınıf III ve ayakta yolcu taşınmayan Sınıf II araçlar okul taşıtı yapılır.
------------------------
4.16. Okul servis aracı tadilatı
4.16.1. Okul servis araçları ile ilgili hususlar bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek XII‟de verilmiştir. Bu araçların tadilatı anılan ekin hükümlerine göre yapılır.
4.16.2. Tadilattan dolayı tip onayı düşen sistemler için bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek VII‟deki ilgili maddelerde belirtilen şartlar aranır.
4.16.3. Tadilatın Araç Tip Onayı belgesinde verilen bilgileri değiştirmesi durumunda ilgili maddenin kapsadığı sistem onayı için tekrar onay alınmalı veya tadilat sonrası ortaya çıkan ürünün ilgili sistem yönetmeliğini karşıladığı teknik servis raporuyla tevsik edilmelidir. Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları hususunda yürürlükte olan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen araç yaşı sınırlaması aranır. Taşıtların yaşı fabrikasından imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır.(Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin Madde 4 (f) bendi)
4.16.4. 13.02.2009 tarihinden önce imal edilmiş M2 ve M3 kategorisi Sınıf B, Sınıf III ve ayakta yolcu taşınmayan Sınıf II araçlar ve 74/408/AT, 76/115/AT, 77/541/AT ve 2001/85/AT yönetmeliğine göre Tip Onayları mevcut 13.02.2009 tarihinden sonra imal edilmiş, M2 ve M3 kategorisi Sınıf B, Sınıf III ve ayakta yolcu taşınmayan Sınıf II araçlar için yönetmeliğin Ek XII‟sinin hükümlerinin uygunluğu, araçlar üzerinde Enstitü kadrolu personeli olan araç proje uzman veya uzmanları tarafından ekteki(Ek-4) teknik muayene formu kullanılarak aranır. Her bir araç için Araç Tip Onay Müdürlüğü‟nün AİTM Uygunluk Rapor Ücretinin yarısı alınır.
Tescil edilmiş veya edilmemiş N kategorisi araçların okul taşıtına tadilatında:
a) Okul Taşıtları Yönetmeliği Şartları
b) ABS Fren,
c) Ek VII-1.15, 1.19 ve 1.31 ve 2001/85/AT şartları,
d) AĠTM Yönetmeliği ilgili diğer maddeleri aranacaktır.
Okul Taşıtından M2-M3 Kategorisine Dönüştürülen Araçlarda:
- Ek VII-Madde 1.50‟ nin Kararlılık ve Devrilme Dayanımı Hususları Hariç Diğer ġartları
Aranacaktır.
- N kategorisinden okul taşıtına dönüştürülen araçlar ancak N kategorisine dönüştürülebilir.
13/02/2009 tarihinden sonra Okul taşıtı olarak üretilen araçların M2-M3 kategorisi araçlara
dönüştürülmesinde 2001/85/AT Yönetmeliği şartları aranacaktır ve bu şartları sağladığı
teknik servis tarafından tevsik edilecektir.

   ARAÇ PROJE İŞLERİNİZ EN HIZLI ŞEKİLDE YAPILIR.Kars, Ankara, Konya, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Gebze, Kocaeli, Sakarya, Adapazarı, Adana, Kastamonu, Kayseri, Elazığ, Manisa, Burdur, Isparta, Türkiye nin her yerine. 


 

Tüm araç üstü proje çizimi, tip onay belgesi Türkiye nin her yerine Ankara da ANIL MÜHENDİSLİK arayın detaylı bilgi verelim.
Hakkımızda   |  Motorlu Araçların Tip Onayı   |  Tip Onay Belgesi   |  Römork Tip Onay Belgesi   |  Araç Üstü Ekipman   |  Referanslarımız   |  Seri İmalat
Seri Tadilat Tip Onay Belgeleri   |  ARAÇ PROJESİ   |  İLETİŞİM   |  Duyurular   |  RSS

© 2011 Anıl Mühendislik | Araç Proje Ofisi | | Ulus-ANKARA - Tüm Hakları Saklıdır.